Trang nhất » Tác phẩm điêu khắc » Tượng Phật

Tượng Phật

TƯỢNG BỒ TÁT VĂN THÙ VÀ PHỔ HIỀN - CHẤT LIỆU : ĐỒNG ĐỎ - BỘT ĐÁ ( FIBER ) - GỖ
Đăng ngày 22-09-2019 12:54:02 PM
Giá : 1 VND
TƯỢNG BỒ TÁT VĂN THÙ VÀ PHỔ HIỀN - CHẤT LIỆU : ĐỒNG ĐỎ - BỘT ĐÁ ( FIBER ) - GỖ - Kích thước: 95cm ( Phóng kích thước theo yêu cầu quý vị ) - Chất liệu: Gỗ - đồng - bôt đá - Sơn màu : Dát vàng cao cấp , - Sắc thái : tượng đẹp sắc nét, thần thái uy nghi, hảo tướng , trang nghiêm . - Quý vị hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại xưởng tượng phật huỳnh gia sg . - Bởi vì Mỗi ấn phẩm của xưởng tượng phật huỳnh gia sg điều được lựa chọn rất kỷ từ chất lượng, hình thức đẹp lẫn độ bền cao trước khi chuyển đến tay quý khách và đón nhận với tinh thần hài lòng ,hoan  

TƯỢNG PHẬT ADIDA - Chất Liệu : Đồng Đỏ - Gỗ - Bột Đá
Đăng ngày 20-09-2019 02:57:40 PM
Giá : 1 VND
Tượng Phật adida - Kích thước: 120cm - 160cm - 2m - 3m - 5m - Chất liệu: Gỗ - đồng - bôt đá - Sơn màu : Dát vàng cao cấp , - Sắc thái : tượng đẹp sắc nét, thần thái uy nghi, hảo tướng , trang nghiêm . - Quý vị hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại xưởng tượng phật huỳnh gia sg . - Bởi vì Mỗi ấn phẩm của xưởng tượng phật huỳnh gia sg điều được lựa chọn rất kỷ từ chất lượng, hình thức đẹp lẫn độ bền cao trước khi chuyển đến tay quý khách và đón nhận với tinh thần hài lòng ,hoan hỷ..

TƯỢNG ADIDA - Chất Liệu : Đồng - Bột Đá ( Fiber )
Đăng ngày 20-09-2019 02:39:49 PM
Giá : 1 VND
Tượng Phật adida - Kích thước: 120cm - 160cm - 2m - 3m - 5m - Chất liệu: Gỗ - đồng - bôt đá - Sơn màu : Dát vàng cao cấp , - Sắc thái : tượng đẹp sắc nét, thần thái uy nghi, hảo tướng , trang nghiêm . - Quý vị hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại xưởng tượng phật huỳnh gia sg . - Bởi vì Mỗi ấn phẩm của xưởng tượng phật huỳnh gia sg điều được lựa chọn rất kỷ từ chất lượng, hình thức đẹp lẫn độ bền cao trước khi chuyển đến tay quý khách và đón nhận với tinh thần hài lòng ,hoan hỷ..

TƯỢNG ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT CƯỠI ĐẾ THÍNH - CHẤT LIỆU : COMPOSITE ( FIBER) - ĐỒNG - GỖ
Đăng ngày 20-09-2019 02:14:50 PM
Giá : 1 VND
TƯỢNG ĐỊA TẠNG CƯỠI ĐẾ THÍNH - Kích thước: 120cm - 150cm - 200cm - 300cm - 500cm - Chất liệu: composite - Gỗ - Đồng - Sơn màu : Dát vàng cao cấp . - Sắc thái : tượng đẹp sắc nét, thần thái uy nghi, hảo tướng , trang nghiêm . - Quý vị hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại xưởng tượng phật huỳnh gia sg . - Bởi vì Mỗi ấn phẩm của xưởng tượng phật huỳnh gia sg điều được lựa chọn rất kỷ từ chất lượng, hình thức đẹp lẫn độ bền cao trước khi chuyển đến tay quý khách và đón nhận với tinh thần hài lòng ,hoan hỷ..

Tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát - Chất Liệu : Composite ( Fiber) - Đồng
Đăng ngày 20-09-2019 01:47:19 AM
Giá : 1 VND
TƯỢNG ĐỊA TẠNG BỒ TÁT - Kích thước: 120cm - 150cm - 200cm - 300cm - 500cm - Chất liệu: composite - Gỗ - Đồng - Sơn màu : Dát vàng cao cấp . - Sắc thái : tượng đẹp sắc nét, thần thái uy nghi, hảo tướng , trang nghiêm . - Quý vị hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại xưởng tượng phật huỳnh gia sg . - Bởi vì Mỗi ấn phẩm của xưởng tượng phật huỳnh gia sg điều được lựa chọn rất kỷ từ chất lượng, hình thức đẹp lẫn độ bền cao trước khi chuyển đến tay quý khách và đón nhận với tinh thần hài lòng ,hoan hỷ..

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca 2,1m - Chất Liệu : Composite - Đồng Đỏ
Đăng ngày 20-09-2019 01:32:25 AM
Giá : 1 VND
Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca 2,1m - Chất Liệu : Composite - Đồng Đỏ - Kích thước: 150cm - 210cm - 300cm - Chất liệu: composite - đồng - gỗ - bột đá - Sơn màu : Dát vàng cao cấp , - Tỉnh trạng : Đặt hàng - xuất xứ : Việt nam - Sắc thái : tượng đẹp sắc nét, thần thái uy nghi, hảo tướng , trang nghiêm . - Quý vị hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại xưởng tượng phật huỳnh gia sg . - Bởi vì Mỗi ấn phẩm của xưởng tượng phật huỳnh gia sg điều được lựa chọn rất kỷ từ chất lượng, hình thức đẹp lẫn độ bền cao trước khi chuyển đến tay quý khách và đón nhận với tinh thần hài lòng ,hoan hỷ..

Tượng Tứ Đại Thiên Vương - Chất Liệu : Composite ( Fiber ) - Đồng
Đăng ngày 20-09-2019 01:08:37 AM
Giá : 1 VND
Tượng Tứ Đại Thiên Vương - Kích thước: 80cm - 150cm - 200cm - 250cm - Chất liệu: composite - Đồng - Gỗ - Sơn màu : vẽ gấm - Dát vàng cao cấp , - Sắc thái : tượng đẹp sắc nét, thần thái uy nghi, hảo tướng , trang nghiêm . - Quý vị hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại xưởng tượng phật huỳnh gia sg . - Bởi vì Mỗi ấn phẩm của xưởng tượng phật huỳnh gia sg điều được lựa chọn rất kỷ từ chất lượng, hình thức đẹp lẫn độ bền cao trước khi chuyển đến tay quý khách và đón nhận với tinh thần hài lòng ,hoan hỷ..

Tượng Quan Âm Bồ Tát - Chất Liệu : Composite ( Fiber ) - Đồng - Gỗ
Đăng ngày 20-09-2019 12:40:35 AM
Giá : 1 VND
Tượng Phật Quan Âm Bồ tát - Kích thước: 1,6m - 2m - - 2,5 - 3m - 5m - Chất liệu: composite - Đồng - gỗ - Sơn màu : acrylic nhật vẽ gấm , Dát vàng cao cấp , - Sắc thái : tượng đẹp sắc nét, thần thái uy nghi, hảo tướng , trang nghiêm . - Quý vị hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại xưởng tượng phật huỳnh gia sg . - Bởi vì Mỗi ấn phẩm của xưởng tượng phật huỳnh gia sg điều được lựa chọn rất kỷ từ chất lượng, hình thức đẹp lẫn độ bền cao trước khi chuyển đến tay quý khách và đón nhận với tinh thần hài lòng ,hoan hỷ..

Tượng Tiêu Diện Và Hộ Pháp 2m - Chất Liệu : composite - Đồng - Gỗ
Đăng ngày 20-09-2019 12:31:44 AM
Giá : 1 VND
ượng Tiêu Diện Và Hộ Pháp 2m - Chất Liệu : composite , Đồng , Gỗ - Kích thước: 80cm - 150cm - 200cm - 300cm - Chất liệu: composite - Đồng - gỗ - Sơn màu : vẽ - Dát vàng cao cấp . - Sắc thái : tượng đẹp sắc nét, thần thái uy nghi, hảo tướng , trang nghiêm . - Quý vị hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại xưởng tượng phật huỳnh gia sg . - Bởi vì Mỗi ấn phẩm của xưởng tượng phật huỳnh gia sg điều được lựa chọn rất kỷ từ chất lượng, hình thức đẹp lẫn độ bền cao trước khi chuyển đến tay quý khách và đón nhận với tinh thần hài lòng ,hoan hỷ..

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca - Chất Liệu : Composite ( Fiber ) - Đồng Đỏ - Gỗ
Đăng ngày 19-09-2019 11:54:08 PM
Giá : 1 VND
Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca - Chất Liệu : Composite - Đồng Đỏ - Kích thước: - 65cm - 150cm - 210cm - 300cm - Chất liệu: composite - đồng - gỗ - bột đá - Sơn màu : Dát vàng cao cấp , - Tỉnh trạng : Đặt hàng - xuất xứ : Việt nam - Sắc thái : tượng đẹp sắc nét, thần thái uy nghi, hảo tướng , trang nghiêm . - Quý vị hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại xưởng tượng phật huỳnh gia sg . - Bởi vì Mỗi ấn phẩm của xưởng tượng phật huỳnh gia sg điều được lựa chọn rất kỷ từ chất lượng, hình thức đẹp lẫn độ bền cao trước khi chuyển đến tay quý khách và đón nhận với tinh thần hài lòng ,hoan hỷ..

Tượng Phật Bổn Sư Thích Ca - Chất Liệu : Composite ( Fiber ) - Đồng Đỏ
Đăng ngày 19-09-2019 11:37:02 PM
Giá : 1 VND
Tượng Phật Bổn sư Thích ca - Kích thước: 150cm - 200cm - 300cm 500cm - Chất liệu: composite - Đồng - Sơn màu : Dát vàng cao cấp . - Sắc thái : tượng đẹp sắc nét, thần thái uy nghi, hảo tướng , trang nghiêm . - Quý vị hoàn toàn an tâm khi mua hàng tại xưởng tượng phật huỳnh gia sg . - Bởi vì Mỗi ấn phẩm của xưởng tượng phật huỳnh gia sg điều được lựa chọn rất kỷ từ chất lượng, hình thức đẹp lẫn độ bền cao trước khi chuyển đến tay quý khách và đón nhận với tinh thần hài lòng ,hoan hỷ..

 

Giỏ hàng

Video clip

Tư vấn trực tuyến

0944 992 779

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 1

Hôm nayHôm nay : 231

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1935

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1162019

0944 992 779